बहुजन हिताय बहुजन सुखाय

मराठा विद्या प्रसारक समाज, नाशिक.

Maratha Vidya Prasarak Samaj, Nashik.

Central Office, Shivaji Nagar, Gangapur Road, Nashik-422002, Maharashtra, India.

मविप्र मधील परिवर्तनानंतर खेळीमेळीच्या, विश्वासाच्या वातावरणात पार पडली वार्षिक सर्वसाधारण सभा

  • -
1

मविप्र मधील परिवर्तनानंतर खेळीमेळीच्या, विश्वासाच्या वातावरणात पार पडली वार्षिक सर्वसाधारण सभा

मविप्र मधील परिवर्तनानंतर खेळीमेळीच्या, विश्वासाच्या वातावरणात पार पडली वार्षिक सर्वसाधारण सभा


OUR RECRUITERS

CONTACT US

  •  Office : Shivaji Nagar,
  • Gangapur Road, Nashik,
  • Nashik-422002,
  • Maharashtra, India.
  • +91-253-2574511,
  • 2573422 , 2573306
  •  Fax : +91-253-2579863
  •  ndmvpsamajnashik@yahoo.co.in

LOCATION