बहुजन हिताय बहुजन सुखाय

मराठा विद्या प्रसारक समाज, नाशिक.

Maratha Vidya Prasarak Samaj, Nashik.

Central Office, Shivaji Nagar, Gangapur Road, Nashik-422002, Maharashtra, India.

100

  • -

100

जनता माध्य. व उचच माध्यमिक विद्यालय, भालूर
शाकबरी नदी जवळ,भालूर, नांदगाव, नाशिक-423106
स्थापना वर्ष 1990

2591130404
jv.bhalur@mvp.edu.in