बहुजन हिताय बहुजन सुखाय

मराठा विद्या प्रसारक समाज, नाशिक.

Maratha Vidya Prasarak Samaj, Nashik.

Central Office, Shivaji Nagar, Gangapur Road, Nashik-422002, Maharashtra, India.

102

  • -

102

के.बी.एच. हायस्कूल, वीरगाव
बीएसएनएल मोबाईल नेटवर्क टाॅवर जवळ, वीरगाव ,बागलाण-423301
स्थापना वर्ष 1963

2555253649
kbhhs.virgaon@mvp.edu.in