बहुजन हिताय बहुजन सुखाय

मराठा विद्या प्रसारक समाज, नाशिक.

Maratha Vidya Prasarak Samaj, Nashik.

Central Office, Shivaji Nagar, Gangapur Road, Nashik-422002, Maharashtra, India.

104

  • -

104

न्यू मराठा हाय स्कूलं ,नाशिक
उदोजी मराठा बोर्डिंग कॅम्पस गंगापूर रोड, नाशिक-422013
स्थापना वर्ष 2013

2532317854
newmaratha.nashik13@mvp.edu.in