बहुजन हिताय बहुजन सुखाय

मराठा विद्या प्रसारक समाज, नाशिक.

Maratha Vidya Prasarak Samaj, Nashik.

Central Office, Shivaji Nagar, Gangapur Road, Nashik-422002, Maharashtra, India.

105

  • -

105

जनता विद्यालय बाणगाव ता नांदगाव जि नाशिक
बाणेश्वर मंदीर, बाणगाव, ता. नांदगाव, जि. नाशिक-423106
स्थापना वर्ष 1992

2552259744
jv.bangaon@mvp.edu.in