बहुजन हिताय बहुजन सुखाय

मराठा विद्या प्रसारक समाज, नाशिक.

Maratha Vidya Prasarak Samaj, Nashik.

Central Office, Shivaji Nagar, Gangapur Road, Nashik-422002, Maharashtra, India.

110

  • -

110

Pundlik Bhimaji Kathale Madhymik Vidyalya, Mithsagare Tal sinner
Mthsagare-Wavi Road, Mithsagare, Sinnar, Nashik-422104
स्थापना वर्ष 1993

2551283424
kpkmv.mithsagare@mvp.edu.in