बहुजन हिताय बहुजन सुखाय

मराठा विद्या प्रसारक समाज, नाशिक.

Maratha Vidya Prasarak Samaj, Nashik.

Central Office, Shivaji Nagar, Gangapur Road, Nashik-422002, Maharashtra, India.

14

  • 0

14

Janata Vidyalaya & Jr.College
DUBERE
, SINNAR, NASHIK.

Establishment Year 1965

2551273705
jv.dubere@mvp.edu.in