बहुजन हिताय बहुजन सुखाय

मराठा विद्या प्रसारक समाज, नाशिक.

Maratha Vidya Prasarak Samaj, Nashik.

Central Office, Shivaji Nagar, Gangapur Road, Nashik-422002, Maharashtra, India.

38

  • 0

38

38
श्रीराम सजन अहिरे नूतन इंग्लिश स्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय, ब्राम्हणगांव
ब्राम्हणगांव ता. बागलाण जि. नाशिक 423213
स्थापना वर्ष १९६१

2555275162
jrcollege.brahmangaon@mvp.edu.in