बहुजन हिताय बहुजन सुखाय

मराठा विद्या प्रसारक समाज, नाशिक.

Maratha Vidya Prasarak Samaj, Nashik.

Central Office, Shivaji Nagar, Gangapur Road, Nashik-422002, Maharashtra, India.

47

  • 0

47

47
Bal Shikshan Mandir, Shramiknagar,Satpur,Nashik
Shramiknagar,Near Swadhyay Kendra,नाशिक – 422001

स्थापना वर्ष 1992

9975276389
adarsh.shramiknagar@mvp.edu.in

OUR RECRUITERS

CONTACT US

  •  Office : Shivaji Nagar,
  • Gangapur Road, Nashik,
  • Nashik-422002,
  • Maharashtra, India.
  • +91-253-2574511,
  • 2573422 , 2573306
  •  Fax : +91-253-2579863
  •  ndmvpsamajnashik@yahoo.co.in

LOCATION