बहुजन हिताय बहुजन सुखाय

मराठा विद्या प्रसारक समाज, नाशिक.

Maratha Vidya Prasarak Samaj, Nashik.

Central Office, Shivaji Nagar, Gangapur Road, Nashik-422002, Maharashtra, India.

82

  • 0

82

Category : Secondary-Schools

जनता विद्यालय, पारेगाव
चिखलांबे फाटा, चांदवड, नाशिक-422215
स्थापना वर्ष 1990

2556202786
jv.paregaon@mvp.edu.in