बहुजन हिताय बहुजन सुखाय

मराठा विद्या प्रसारक समाज, नाशिक.

Maratha Vidya Prasarak Samaj, Nashik.

Central Office, Shivaji Nagar, Gangapur Road, Nashik-422002, Maharashtra, India.

94

  • 0

94

Category : Secondary-Schools

जनता विद्यालय, काळखोडे
काळखोडे, चांदवड, नाशिक-422306
स्थापना वर्ष 1991

2556248410
jv.kalkhode@mvp.edu.in