बहुजन हिताय बहुजन सुखाय

मराठा विद्या प्रसारक समाज, नाशिक.

Maratha Vidya Prasarak Samaj, Nashik.

Central Office, Shivaji Nagar, Gangapur Road, Nashik-422002, Maharashtra, India.

ABHINAV BAL VIKAS MANDIR

  • 0

ABHINAV BAL VIKAS MANDIR

Category : Primary-Schools

ABHINAV BAL VIKAS MANDIR
SATANA
Established in 1982.

MVPSs Pre-primary School,Goreram Lane,Nashik-1.Established in 1982.
MVPSs Pre-primary School,Goreram Lane,Nashik-1.Established in 1982.


OUR RECRUITERS

CONTACT US

  •  Office : Shivaji Nagar,
  • Gangapur Road, Nashik,
  • Nashik-422002,
  • Maharashtra, India.
  • +91-253-2574511,
  • 2573422 , 2573306
  •  Fax : +91-253-2579863
  •  ndmvpsamajnashik@yahoo.co.in

LOCATION