Admission Forms Received


Sr.No.NameClass
1थेटे रुन्मयी संदीप१ ली
2वाटपाडे पार्थ पंकज१ ली
3भालेराव अयुष महेश१ ली
4वाटपाडे सिध्देश चंद्रशेखर१ ली
5वाटपाडे सिध्देश चंद्रशेखर१ ली
6पुरकर अनुजा सुनील१ ली
7थेटे साक्षी उत्तम१ ली
8तिडके मानवी संदीप१ ली
9वाटपाडे ओम दादा१ ली
10कान्हे मयुरेश सुनिल१ ली
11जाधव सुमित सोपान१ ली
12जाधव कृष्णा दिलीप१ ली
13जाधव कृष्णा दिलीप१ ली
14कतवारे प्रसाद दीपक१ ली
15जाधव समीक्षा सुकदेव१ ली
16थाटश्रुंगार कुणाल किशोर१ ली
17वाटपाडे संस्कार मधुकर१ ली
18उगले अक्षय योगेश१ ली
19वाटपाडे कृष्णा दिपक१ ली
20वाटपाडे मोहिनी गजेद्र१ ली
21जाधव श्लोक माधव१ ली
22शिरसाठ तनिष्क केदू१ ली
23तांबडे इश्वरी शिवाजी१ ली
24चौरे प्रसद्कुमार सुभाष१ ली
25बोरस्ते प्रकाश किरण१ ली
26वाटपाडे यश दत्तात्रय१ ली
27परदेशी दर्शन विजेंद्रसिंग१ ली
28तिडकेसोहम शरद१ ली
29चौरे साई आनंदा१ ली
30गवारे स्वरा ज्ञानेश्र्वर१ ली
31पुरकर समृद्धि भाऊसहेब१ ली
32सोनावने धनश्री मनोज१ ली
33नागरे श्रावणी उमेश१ ली
34सादिया अकिल शेख१ ली
35टोंगारे रूद्र श्रावण१ ली
36गचाले संस्कृति दिलीप१ ली
37वाटपाडे संतोषी विजय१ ली
38गवळी प्रतिक राजाराम२ री
39सोनावणे ईश्वरी साहेबराव२ री
40सोनवणे ईश्वरी साहेबराव२ री
41पवार समर्थ जिभाऊ२ री
42पवार समर्थ जिभाऊ२ री
43कान्हे रुद्र संजय२ री
44ghuge triveni sahebrao२ री
45ghuge triveni sahebrao२ री
46जाधव अर्पित दत्तु२ री
47कडाळे गौरी चंद्रकांत२ री
48थेटे यश संदीप२ री
49पुरकर साईं समाधान२ री
50शिंदे स्वेता विलास२ री
51तिडके तेजस लक्ष्मण२ री
52तिडके तेजस लक्ष्मण२ री
53आवारे दर्शन विजय२ री
54रसाळ वेदांत वाल्मिक२ री
55गवारे तेजस्विनी राजाराम२ री
56महाले आदित्य भरत२ री
57तिडके ओम सुनिल२ री
58तिडकेअनुष्का विकास२ री
59कडाळे रूद्र अरुण२ री
60पुरकर धनश्री सोमनाथ२ री
61गवांदे रोषण नारायण२ री
62नगरे अनन्या दीपक२ री
63नागरे अनन्या दीपक२ री
64प्रणव उमेश घडोजे२ री
65वैदय पारस सतोष२ री
66मुलानी आरशिन असलम३ री
67पुरकर तनुजा दिनेश३ री
68तिडके सान्हवी विनायक३ री
69तिडके श्रावनी विनायक३ री
70कान्हे सार्थक बाजीराव३ री
71boraste ashwini kiran३ री
72शिंदे ओमकार विलास३ री
73गावंदे आर्या योगेश३ री
74पटेल निखतनाज जमशिद३ री
75सोनावने प्रितेश मनोज३ री
76उगलेओमकार योगेश३ री
77वाटपाडे ऋषिकेश ज्ञानेश्वर३ री
78जाधव अक्षदा अरुण३ री
79कडाळे धनश्री नवनाथ३ री
80दळवी दीपाली विष्णु३ री
81रसाळ अक्षरा अरुण३ री
82कतवारे स्वप्निल निवृत्ती३ री
83चौरे श्रेयश पांडुरंग३ री
84वाळुंज इश्वरी किरण३ री
85मुलाणी वाशिम अल्ताफ३ री
86पुरकर शाम सुनिल३ री
87पुरकर राम ज्ञानेश्वर३ री
88वाटपाडे प्रांजल ज्ञानेश्वर३ री
89पुरकर वैष्णवी जयश्री३ री
90वाटपाडे संकेत संतोष३ री
91वाटपाडे प्रिया दत्तात्रय३ री
92गवारे स्वरा३ री
93पुरकर विजया भाऊसहेब३ री
94गोडसे जागृती सोमनाथ३ री
95जाधव ओम सुनील४ थी
96जाधव ओम सुनील४ थी
97जाधव धनश्री अरुण४ थी
98समीक्षा महेश भालेराव४ थी
99कान्हे कुणाल विलास४ थी
100कान्हे कुणाल विलास४ थी
101ghuge gaytri sahebrao४ थी
102पठान अल्फिया हसण४ थी
103पठान अल्फिया हसण४ थी
104पठान अल्फिया हसण४ थी
105पठान अल्फिया हसण४ थी
106थेटे समीक्षा उत्तम४ थी
107तिडक यश लक्ष्मण४ थी
108तिडक यश लक्ष्मण४ थी
109कतवारे अनुष्का विकास४ थी
110तिडके अनुष्का सुनील४ थी
111वाटपाडे आदित्य ज्ञानेश्वर४ थी
112कतवारे साहिल जयराम४ थी
113गवारे कृष्णा राजाराम४ थी
114कन्हेा जयेश संतोष४ थी
115कान्हेा जयेश संतोष४ थी
116महाले अनुष्का भरत४ थी
117वक्टे अनुज संतोष४ थी
118पुरकर सार्थक रामनाथ४ थी
119कतवारे अस्मिता सुनिल४ थी
120चौरेअंकिता पांडुरंग४ थी
121कडाळे हर्षद निवृत्ती४ थी
122परदेशी नयन विजेंद्र४ थी
123पुरकर मयूरी दत्तु४ थी
124गवारे प्रतीक्षा ज्ञानेश्र्वर४ थी
125रसाळ अजिंक्य आनंदराव४ थी
126गवांदे तनुष्का जयराम४ थी
127नगरे आर्या दीपक४ थी
128नागरे आर्या दीपक४ थी
129AAAA BBBB CCCCलहान गट
130आयुष प्रशांत नगरेलहान गट
131पुरकर तेजल बापूलहान गट
132चौरे ओवी संतोषलहान गट
133कान्हे देवयानी भगवानलहान गट
134वाळूंज शिवम निलेशलहान गट
135रसाळ मंगेश शरण्यालहान गट
136रसाळ मंगेश शरण्यालहान गट
137रसाळ शरण्या मंगेशलहान गट
138पवार कार्तिक जिभाऊलहान गट
139पुरकर आराध्य सुनीललहान गट
140aher shravni sachinलहान गट
141तिडके ईश्वरी खंडेरावलहान गट
142तिडके ईश्वरी खंडेरावलहान गट
143वाटपाडे भरत केशवलहान गट
144वाटपाडे भरत केशवलहान गट
145कतवारे दिगंबर दीपकलहान गट
146पुरकर आदेश निलेशलहान गट
147पवार तनया माधवलहान गट
148चौरे वैष्णवी सुभाषलहान गट
149चौरे निलेश संतोषलहान गट
150सोनवणे तनिष्का संदीपलहान गट
151सोनवणे विहान संदीपलहान गट
152आहेर प्रणाली विलासलहान गट
153कडाळे रियांश अशोकलहान गट
154रसाळ आयुष संदीपलहान गट
155कडाळे साई नवनाथलहान गट
156कन्हे तेजस्विनी संतोषलहान गट
157कतवारे कल्याणी दत्तात्रयलहान गट
158वाळुंज ईषिता किरणलहान गट
159तिडके ओम विकासलहान गट
160वाटपाडे वैष्णवी नितिनलहान गट
161उगले पायल संतोषलहान गट
162परदेशी आयुष योगेशलहान गट
163जाधव गायत्री रामदासलहान गट
164परदेशी साई निलेशलहान गट
165वाटपाडे सार्थक नितीनलहान गट
166पुरकर आराध्या गणेशलहान गट
167गवांदे सार्थक जयरामलहान गट
168ईश्वरी विलास भालेरावलहान गट
169ईश्वरी विलास भालेरावलहान गट
170भालेराव ईश्वरी विलासलहान गट
171थेटे प्रणव विलासलहान गट
172GAWANDE NITIN ANUTTARAमोठा गट
173RASAL SHRADDHA SUNILमोठा गट
174GAWANDE ANUTTARA NITINमोठा गट
175थेटे रुन्मयी संदीपमोठा गट
176सोनवणे स्वरूप विलासमोठा गट
177भालेराव ईश्वरी विलासमोठा गट
178मुलानी अरबिना साजिदमोठा गट
179मुलानी अरबिना साजिदमोठा गट
180कान्हे शिवराज विलासमोठा गट
181शिंदे शिवम गणेशमोठा गट
182कडाळे श्लोक सोमनाथमोठा गट
183वाटपाडे शिवराज ज्ञानेश्वरमोठा गट
184वाटपाडे सई संतोषमोठा गट
185pardeshi akshara pradipमोठा गट
186जाधव सुमित सोपानमोठा गट
187कडाळे युवराज चंद्रकांतमोठा गट
188थेटे अनन्या उत्तममोठा गट
189निकम सार्थक रत्नाकरमोठा गट
190कडाळे मुयरेश संदीपमोठा गट
191सांगळे मल्हार शंकरमोठा गट
192वाटपाडे तन्मय संतोषमोठा गट
193सोनावने धनश्री मनोजमोठा गट
194गवांदे अनुत्तरा नितिनमोठा गट
195वाटपाडे कृष्णा गोविंदमोठा गट
196कडाळे प्रतीक्षा प्रवीनमोठा गट
197तांबडे साई शिवाजीमोठा गट
198आहेर वेदांत सोमनाथमोठा गट
199तिडके वैष्णवी गाैतममोठा गट
200कतवारे ऋषिकेश सुनिलमोठा गट
201तिडके आराध्य सुजीतमोठा गट
202तिडके इश्वरी शंकरमोठा गट
203बस्ते अनंन्या सचिनमोठा गट
204थेटे प्राची तुकाराममोठा गट
205वाटपाडे कृष्णा संतोषमोठा गट
206वाळुंज सार्थक संतोषमोठा गट
207वाटपाडे वैष्णवी विजयमोठा गट
208कडाळे ईश्वर बाळुमोठा गट
209वाळुंज आराध्या अनिलमोठा गट