बहुजन हिताय बहुजन सुखाय

मराठा विद्या प्रसारक समाज, नाशिक.

Maratha Vidya Prasarak Samaj, Nashik.

Central Office, Shivaji Nagar, Gangapur Road, Nashik-422002, Maharashtra, India.

Category Archives: Uncategorised

  • -

105

जनता विद्यालय बाणगाव ता नांदगाव जि नाशिक
बाणेश्वर मंदीर, बाणगाव, ता. नांदगाव, जि. नाशिक-423106
स्थापना वर्ष 1992

2552259744
jv.bangaon@mvp.edu.in

  • -

104

न्यू मराठा हाय स्कूलं ,नाशिक
उदोजी मराठा बोर्डिंग कॅम्पस गंगापूर रोड, नाशिक-422013
स्थापना वर्ष 2013

2532317854
newmaratha.nashik13@mvp.edu.in

  • -

102

के.बी.एच. हायस्कूल, वीरगाव
बीएसएनएल मोबाईल नेटवर्क टाॅवर जवळ, वीरगाव ,बागलाण-423301
स्थापना वर्ष 1963

2555253649
kbhhs.virgaon@mvp.edu.in

  • -

101

कला,वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय
दिंडोरी पोलीस स्टेशन जवळ,दिंडोरी, नाशिक-422202
स्थापना वर्ष 2001

2557222333
srcollege.dindori@mvp.edu.in

  • -

99

स्वा.वीर सावरकर विद्यालय, कोठूरे
ग्राम संस्कार केंद्राजवळ, निफाड, नाशिक-422303
स्थापना वर्ष 1971

2550242145
ssv.kothure@mvp.edu.in

  • -

98

अभिनव बाल विकास मंदिर, मातोरी
बसस्टॅंड जवळ, मातोरी, नाशिक-422003
स्थापना वर्ष 2003

2532212631
abhinav.matori@mvp.edu.in

  • 0

92

New English School and Junior College, Wadangali
Near Satimata Mandir, Ozar-Shirdi Mahamarg, Sinnar, Nashik-422103
स्थापना वर्ष 1960

2551281057
nes.vadangli@mvp.edu.in

  • 0

90

Karmayogi Dulaji Sitaram Patil College Of Agriculture, Nashik
Near Prasad Mangal Karyalay, Gangapur Road, Nashik-422013
स्थापना वर्ष 2003

2532577536
agriculturecollege@mvp.edu.in

  • 0

85

लोकनेते शंकरराव बाळाजी वाजे विद्यालय, सिन्नर
एस. टी. स्थानकाजवळ, सिन्नर, नाशिक-422103
स्थापना वर्ष 1961

2551220088
lsbwv.sinnar@mvp.edu.in


  • 0

84

मराठा विद्या प्रसारक समाजाचे विधी महाविद्यालय, नाशिक
गंगापूर रोड, शिवाजी नगर, मॅरेथॉन चौक रावसाहेब थोरात हॉल, नाशिक-422002
स्थापना वर्ष 2004

2532319292

lawcollege@mvp.edu.in


Recent News