बहुजन हिताय बहुजन सुखाय

मराठा विद्या प्रसारक समाज, नाशिक.

Maratha Vidya Prasarak Samaj, Nashik.

Central Office, Shivaji Nagar, Gangapur Road, Nashik-422002, Maharashtra, India.

Junior College

के.आर.टी.आर्टस्, बी. एच. कॉमर्स आणि ए.एम.सायन्स कॉलेज, नाशिक
सरकारवाडा पोलिस स्टेशन, गंगापुर रोड नाशिक-422002/span>
स्थापना वर्ष 1969

2557222333
srcollege.kthm@mvp.edu.in
जनता माध्य. व उचच माध्यमिक विद्यालय, भालूर
शाकबरी नदी जवळ,भालूर, नांदगाव, नाशिक-423106
स्थापना वर्ष 1990

2591130404
jv.bhalur@mvp.edu.in
कर्मवीर पुंजाबाबा गोवर्धने कला,वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, इगतपुरी
इगतपुरी, नाशिक-422403.
स्थापना वर्ष 1981

9422246092

srcollege.igatpuri@mvp.edu.in
कर्मवीर गणपत दादा मोरे कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविदयालय

निफाड, नाशिक-422303.
स्थापना वर्ष 1971

2550241084
srcollege.niphad@mvp.edu.in
आरूढ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, म्हाळसाकोरे
निफाड, नाशिक-422210.
स्थापना वर्ष 1968

2532574511
arudh.mhalsakore@mvp.edu.in
कवी कुसुमाग्रज विद्यालय, शिरवाडे, वणी.
निफाड-423111.
स्थापना वर्ष 1988

2550222119
kkv.shirwadevani@mvp.edu.in
जनता विद्यालय, कुंभार्डे.
 देवळा-423102.
 स्थापना वर्ष 2003

 jv.kumbharde@mvp.edu.in

OUR RECRUITERS

CONTACT US

  •  Office : Shivaji Nagar,
  • Gangapur Road, Nashik,
  • Nashik-422002,
  • Maharashtra, India.
  • +91-253-2574511,
  • 2573422 , 2573306
  •  Fax : +91-253-2579863
  •  ndmvpsamajnashik@yahoo.co.in

LOCATION