बहुजन हिताय बहुजन सुखाय

मराठा विद्या प्रसारक समाज, नाशिक.

Maratha Vidya Prasarak Samaj, Nashik.

Central Office, Shivaji Nagar, Gangapur Road, Nashik-422002, Maharashtra, India.

MVPS’s Printing Press

Maratha Vidya Prasarak Samaj Printing Press, Nashik.

Maratha Vidya Prasarak Samaj Printing Press, Nashik.


Shivaji Nagar, Nashik.
Established in 1995.
+91-253-2311829
mvpsprintingpress@mvp.edu.in