बहुजन हिताय बहुजन सुखाय

मराठा विद्या प्रसारक समाज, नाशिक.

Maratha Vidya Prasarak Samaj, Nashik.

Central Office, Shivaji Nagar, Gangapur Road, Nashik-422002, Maharashtra, India.

16

  • 0

16

Category : Primary-Schools

प्राथमिक आश्रमशाळा, काचुर्ली
 दुगरवाडी धबधब्याजवळ,त्रंबकेश्वर,नाशिक-422212.
 स्थापना वर्ष 2003.

 9763447527
 kachurli.ashramprimary@mvp.edu.in