बहुजन हिताय बहुजन सुखाय

मराठा विद्या प्रसारक समाज, नाशिक.

Maratha Vidya Prasarak Samaj, Nashik.

Central Office, Shivaji Nagar, Gangapur Road, Nashik-422002, Maharashtra, India.

Secondary Schools

जनता विद्यालय बाणगाव ता नांदगाव जि नाशिक
बाणेश्वर मंदीर, बाणगाव, ता. नांदगाव, जि. नाशिक-423106
स्थापना वर्ष 1992

2552259744
jv.bangaon@mvp.edu.in
न्यू मराठा हाय स्कूलं ,नाशिक
उदोजी मराठा बोर्डिंग कॅम्पस गंगापूर रोड, नाशिक-422013
स्थापना वर्ष 2013

2532317854
newmaratha.nashik13@mvp.edu.in
के.बी.एच. हायस्कूल, वीरगाव
बीएसएनएल मोबाईल नेटवर्क टाॅवर जवळ, वीरगाव ,बागलाण-423301
स्थापना वर्ष 1963

2555253649
kbhhs.virgaon@mvp.edu.in
जनता माध्य. व उचच माध्यमिक विद्यालय, भालूर
शाकबरी नदी जवळ,भालूर, नांदगाव, नाशिक-423106
स्थापना वर्ष 1990

2591130404
jv.bhalur@mvp.edu.in
स्वा.वीर सावरकर विद्यालय, कोठूरे
ग्राम संस्कार केंद्राजवळ, निफाड, नाशिक-422303
स्थापना वर्ष 1971

2550242145
ssv.kothure@mvp.edu.in

Recent News