बहुजन हिताय बहुजन सुखाय

मराठा विद्या प्रसारक समाज, नाशिक.

Maratha Vidya Prasarak Samaj, Nashik.

Central Office, Shivaji Nagar, Gangapur Road, Nashik-422002, Maharashtra, India.

Senior Colleges

के.आर.टी.आर्टस्, बी. एच. कॉमर्स आणि ए.एम.सायन्स कॉलेज, नाशिक
सरकारवाडा पोलिस स्टेशन, गंगापुर रोड नाशिक-422002/span>
स्थापना वर्ष 1969

2557222333
srcollege.kthm@mvp.edu.in
कला,वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय
दिंडोरी पोलीस स्टेशन जवळ,दिंडोरी, नाशिक-422202
स्थापना वर्ष 2001

2557222333
srcollege.dindori@mvp.edu.in
कर्मवीर पुंजाबाबा गोवर्धने कला,वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, इगतपुरी
इगतपुरी, नाशिक-422403.
स्थापना वर्ष 1981

9422246092

srcollege.igatpuri@mvp.edu.in
कर्मवीर गणपत दादा मोरे कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविदयालय

निफाड, नाशिक-422303.
स्थापना वर्ष 1971

2550241084
srcollege.niphad@mvp.edu.in
कला व वाणिज्य महाविद्यालय, सातपूर, नाशिक
सातपूर, नाशिक-422007.
स्थापना वर्ष 2009

2532354101
srcollege.satpur@mvp.edu.in
Karmayogi Dulaji Sitaram Patil College Of Agriculture, Nashik
Near Prasad Mangal Karyalay, Gangapur Road, Nashik-422013
स्थापना वर्ष 2003

2532577536
agriculturecollege@mvp.edu.in
मराठा विद्या प्रसारक समाजाचे विधी महाविद्यालय, नाशिक
गंगापूर रोड, शिवाजी नगर, मॅरेथॉन चौक रावसाहेब थोरात हॉल, नाशिक-422002
स्थापना वर्ष 2004

2532319292

lawcollege@mvp.edu.in


OUR RECRUITERS

CONTACT US

  •  Office : Shivaji Nagar,
  • Gangapur Road, Nashik,
  • Nashik-422002,
  • Maharashtra, India.
  • +91-253-2574511,
  • 2573422 , 2573306
  •  Fax : +91-253-2579863
  •  ndmvpsamajnashik@yahoo.co.in

LOCATION