बहुजन हिताय बहुजन सुखाय

मराठा विद्या प्रसारक समाज, नाशिक.

Maratha Vidya Prasarak Samaj, Nashik.

Central Office, Shivaji Nagar, Gangapur Road, Nashik-422002, Maharashtra, India.

Senior Colleges

G.M.D. ARTS, B.W. COMMERCE & SCIENCE COLLEGE
SINNAR ,SINNAR
Established in -1969

0255-220099
jrcollege.sinnar@mvp.edu.in
ARTS & COMMERCE COLLEGE
TAHARABAD ,SATANA
Established in -1997


srcollege.taharabad@mvp.edu.in
KAR.ABASAHEB ARTS N.M.SONAWANE ARTS,COM.& SCI. COLLEGE
SATANA ,SATANA
Established in-1967

0253-2573041
srcollege.satana@mvp.edu.in
ARTS, COMMERCE & SCIENCE COLLEGE
SAIKHEDA ,NIPHAD
Established in -1998


srcollege.saikheda@mvp.edu.in
68
कला , विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालय ओझर (मिग)
ओझर (मिग),तालुका- निफाड,जिल्हा-नाशिक,शेजवळ वाडी, पाण्याची टाकी जवळ,निफाड – 422206
स्थापना वर्ष 1984

2550275219
srcollege.ozarmig@mvp.edu.in
KAR.GANPAT DADA MORE ARTS,COMMERCE & SCIENCE COLLEGE
NIPHAD,NIPHAD
Established in -1971

02550-241084
srcollege.niphad@mvp.edu.in
IMG_20180226_125809 - JANATA VIDYALAYA
कला,वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय त्र्यंबकेश्वर, ता.त्र्यंबकेश्वर, जि.नाशिक
कला,वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय त्र्यंबकेश्वर,नाशिक-422212.
स्थापना वर्ष 1998

2594233508
srcollege.trymbak@mvp.edu.in
Loading...

Recent News