Maratha Vidya Prasarak Samaj

Address: Central Office, Shivaji Nagar, Gangapur Road, Nashik-422002, Maharashtra, India

आपला फोन हरवला की त्याच्याबरोबर फोन बुकही जाते आणि एकही नंबर आठवत नाही. ही परिस्थिती आलीय. तेव्हा मोबाईल फोनची पॉवर ऑफ करा आणि हातामध्ये पुस्तक घ्या…

आपला फोन हरवला की त्याच्याबरोबर फोन बुकही जाते आणि एकही नंबर आठवत नाही. ही परिस्थिती आलीय. तेव्हा मोबाईल फोनची पॉवर ऑफ करा आणि हातामध्ये पुस्तक घ्या…

Leave a Comment