प्रवेश फी भरण्याबाबत (Admission Fee Payment)


पालकांसाठी सूचना : प्रवेश फी भरतांना खालील बँक खात्यातच भरावी.

बँकेचे नाव : आय. डी. बी. आय.
शाखा : पिंपळगाव बसवंत
खाते नं : 1363104000029306
आय. एफ. असी. कोड : IBKL0001363
खातेदाराचे नाव : हेड मास्टर न्यू इंग्लिश स्कूल धोंडगव्हाण

Note: All parents are requested to pay the admission pay fees to the following account only,

Bank Name: IDBI BANK
Bank Branch: Pimpalgaon Baswant
A/c No: 1363104000029306
IFSC Code : IBKL0001363
A/c Holder : HEAD MASTER NEW ENGLISH SCHOOL DHONDGAVHAN