शिक्षण हा असा परीस आहे कि , त्याचा ज्याला स्पर्श होतो त्या व्यक्तीमध्ये देखील परीसाचेच गुणधर्म निर्माण होतो.

… मा. श्री. शिंदे सी. डी. , शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) , म.वि.प्र. समाज.