शिक्षणाने मानवाचा सर्वांगीण विकास होतो.

… मुख्याध्यापक.